Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Zavazujeme se respektovat a ochraňovat vaše soukromí. Při návštěvě a prohlížení našich web stránek se z bezpečnostních a statistických důvodů automaticky zaznamená vaše IP adresa s časem a datem vaší návštěvy. Kromě tohoto údaje není nutné nám poskytnout žádné vaše osobní údaje. Pokud se nám rozhodnete poskytnout vaše osobní údaje, buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako zákazníka.

Obecně

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je uvést, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, které od vás můžeme prostřednictvím této web lokality získat. Všechny shromážděné údaje se považují za důvěrné. Zavazujeme se přijmout všechna opatření na ochranu údajů a soukromí.

Používáním této webové stránky nám dáváte souhlas ke shromažďování a používání těchto údajů.

Údaje, které shromažďujeme

Na některých webových stránkách této lokality mohou být umístěny formuláře z různými funkcemi, např. kontaktní formulář, ankety atd. Osobními údaji, které mohou být shromažďovány na těchto stránkách jsou zejména jméno, název společnosti, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Některé naše web stránky mohou používat tzv. "Funkcí cookies". Cookie je část textu, který požádá o povolení, aby mohl být umístěn na pevném disku počítače. Pokud souhlasíte, pak váš prohlížeč uloží tento text v podobě malého souboru. Účelem cookie je pomoci nám při analýze provozu na webu nebo oznámit nám, kdy jste navštívili určitou stránku. Cookies umožňují, aby web aplikace reagovaly individuálně. Shromažďování a uchovávání informací o vašich preferencích umožní web aplikaci upravit svou činnost podle vašich potřeb a přání.

Můžete nastavit váš web prohlížeč tak, aby vás upozornil na žádosti o umístění cookie nebo aby cookies zcela odmítal. Soubory, které obsahují cookies, můžete smazat, tyto soubory jsou uloženy jako součást vašeho internetového prohlížeče.

Jak tyto údaje používáme

Tyto údaje ukládáme a ponecháváme v databázích nebo jiných ukládacích médiích. Budou použity pro zabezpečení další komunikace s vámi, případně při správě služeb webu, na vypracování analýz trhu a zákazníků a ke kontrole, vývoj a zlepšování poskytovaných služeb.

Kromě zmíněného může vaše osobní údaje využít, abychom se s vámi spojili za účelem průzkumu trhu nebo, abychom vám poskytli marketingové informace, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být zvlášť zajímavé.

S kým tyto údaje sdílíme

Společnost Metalia Architekt Partner s.r.o. nikdy neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, budeme sdílet osobní data, která nám poskytnete online, pouze s jinými jednotkami naší společnosti nebo s obchodními partnery, kteří jednají pro výše popsané účely v našem zastoupení. Takové jednotky společnosti Metalia Architekt Partner s.r.o. nebo obchodní partneři se řídí naší politikou ochrany soukromí, pokud jde o používání těchto dat a jsou vázáni příslušnými smlouvami o dodržování důvěrnosti.

Můžeme také kombinovat data shromažďována online s informacemi, které nám poskytnete při registraci vlastnictví produktů nebo služeb společnosti Metalia Architekt Partner s.r.o.

Možnost výběru

Nepoužijeme, ani nebude sdílet vaše osobní údaje poskytnuté online jinými způsoby, než těmi, které jsou popsány výše, aniž bychom vás o tom uvědomily a dali vám možnost výběru. Jak prohlašujeme výše, poskytneme vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat od nás nevyžádané materiály pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali. Řídíme se zákony a postupy, které jsou platné České republice

Zabezpečení

Máme zájem chránit údaje, které nám poskytujete. Nemůžeme však zaručit zabezpečení zveřejněných údajů a vy akceptujete přirozené bezpečnostní rizika internetové korespondence. Odpovědnost za jakékoli narušení zabezpečení neseme pouze v případě, že k němu došlo vědomě, s podvodným úmyslem nebo v důsledku nedbalosti. Všechny dodávané produkty a služby podléhají a ustanovením uvedeným na tomto webu.

 

Dokument "Prohlášení o ochraně soukromí" je platný od 12.12.2011.